26/02/2019 17:18
Xem với cỡ chữ

Giải ngân vốn FDI đạt 2,58 tỷ USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu FDI 2 tháng đầu năm 2019 với kết quả ghi nhận về số vốn đăng ký, giải ngân và hoạt động xuất nhập khẩu đều cho thấy có dấu hiệu khởi sắc.

Về thu hút đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20/2/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là gần 8,471 tỷ USD, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư tăng mạnh ở cả 3 hợp phần cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần.
Trong đó, cả nước có 514 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới là 2,44 tỷ USD, tăng 75,7% so với cùng kỳ năm 2018; có 176 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 854,8 triệu USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2018; đặc biệt, có 1.039 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,17 tỷ USD, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2018 và chiếm 61% tổng vốn đăng ký.
Số lượng dự án và số vốn góp, mua cổ phần tăng đột biến như trên là rất đáng chú ý, lần đầu tiên cho thấy sự vượt trội so với vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn. Dữ liệu này rất cần được nhìn nhận tiếp để có đánh giá phù hợp trong thời gian tới.
Về lĩnh vực đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 6,93 tỷ USD, chiếm 81,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 478 triệu USD, chiếm 5,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 306,7 triệu USD, chiếm 3,6% tổng vốn đầu tư đăng ký...
Theo đối tác đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2019, đã có 66 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ USD, chiếm 51% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 979,1 triệu USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 873 triệu USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư...
Theo địa bàn đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 44 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD, chiếm 47,3% tổng vốn đầu tư. TP.HCM đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD, chiếm 12% tổng vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 541,7 triệu USD chiếm 6,3% tổng vốn đầu tư...
Cũng trong 2 tháng đầu năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,58 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là mức tăng cao nhất của 2 tháng đầu năm trong vòng 3 năm trở lại đây cả về giá trị và tốc độ tăng.
Về hoạt động thương mại, trong 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 25,95 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 25,31 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu.
Nhập khẩu của khu vực FDI đạt 21,47 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58,4% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,48 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 3,84 tỷ USD không kể dầu thô trong 2 tháng đầu năm nay.

Hoàng Giang theo thoibaonganhang.vn

Tìm theo ngày :