20/03/2019 16:40
Xem với cỡ chữ

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2018

Ngày 20/3/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. - Đại diện đơn vị Khối trưởng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và đơn vị Khối phó - Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 chỉ rõ, các phong trào thi đua được các đơn vị trong Khối chủ động phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Khối. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Các thành viên trong Khối luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao. Tiếp tục phát động và triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"…  
10 đơn vị trong Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác.
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung của Báo cáo. Một số ý kiến của đại biểu tập trung góp ý vào các kết quả đạt được năm 2018 và nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2019...
Cùng với đó, đại diện các thành viên trong Khối cũng đề xuất các thành viên nên tổ chức thi đua trong Khối với những hoạt động mang tính cụ thể và ngắn hạn. Khen thưởng và tuyên dương kịp thời điển hình tiên tiến và sau tuyên dương điển hình tiên tiến phải có bồi dưỡng, nhân rộng, tạo sức lan tỏa để điển hình tiên tiến không bị rơi vào quên lãng....
Kết luận Hội nghị, đại diện đơn vị Khối trưởng và Khối phó đã đánh giá cao các đơn vị trong Khối đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm và hiệu quả. Đồng thời, nhấn mạnh các vấn đề trong công tác thi đua-khen thưởng trong thời gian tới là: các Bộ, ngành phải xác định nhiệm vụ thi đua, bảo đảm rõ nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, sản phẩm cụ thể; luôn đổi mới và cải tiến hình thức, nội dung, không gian và thời gian công tác thi đua nhằm tạo nhiều mô hình, điển hình mới; xác định rõ phong trào thi đua, không thi đua theo phong trào mà nên vì phong trào phải thi đua liên tục, mọi lúc mọi nơi, đổi mới công tác thi đua, đúng người, đúng việc; mục tiêu thi đua là phải vượt chỉ tiêu đặt ra và xác định động lực thi đua để phát triển, làm rõ giữa khen và thưởng. Đối với Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp, thi đua để tạo sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ nên khi phát động phong trào phải phối hợp chặt chẽ.
Hội nghị cũng đã tiến hành bình xét suy tôn và đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ năm 2018 cho Bộ Nội vụ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho NHNN và Văn phòng Chính phủ; tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 10 tập thể và 14 cá nhân. Hội nghị cũng đã thống nhất ý kiến bầu chọn NHNN làm Khối trưởng; Văn phòng Chính phủ được bầu làm Khối phó của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2019 và tổ chức lễ ký giao ước thi đua năm 2019 giữa các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành Tổng hợp./.


Ký giao ước thi đua


Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nội vụ cho 10 tập thể

 

Thực hiện: Trần Hải

Tìm theo ngày :